Kestävästä gastronomiasta ja matkailusta valtavirtaa

ELO – säätiö on sitoutunut tuomaan kestävän gastronomian kiinteäksi osaksi ruokakulttuuriamme. Elämyksellisen viestinnän ja monipuolisen yhteistyön keinoin sitoudumme vahvistamaan ammattilaisten ymmärrystä vastuullisuudesta.

Vuonna 2017 nostettiin Kestävän kehityksen viikkona kestävä gastronomia näkyväksi, kun ELO-säätiö ja Perho Liiketalousopisto julkaisivat omat kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa. Sitoumuksilla on yhteinen tavoite ja otsikko ”Tarjoamme uusia oivalluksia kestävästä gastronomiasta koulutuksen ja  viestinnän keinoin”. Sitoumuksen laatijat ovat tehneet konkreettiset toimenpidesuunnitelmat, joiden toteutukseen he haastavat alan toimijat laajasti mukaan. ELO – säätiö on sitoutunut tuomaan kestävän gastronomian kiinteäksi osaksi ruokakulttuuriamme. Elämyksellisen viestinnän ja monipuolisen yhteistyön keinoin sitoudumme vahvistamaan ammattilaisten ymmärrystä vastuullisuudesta. Perho Liiketalousopisto sitoutuu kouluttamaan vastuullisia tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat valmistuessaan kestävän kehityksen gastronomian ja matkailun lähettiläitä. 


”Yhteinen tavoitteemme on tehdä kestävästä gastronomiasta ja matkailusta valtavirtaa sekä tuottaa ruoka- ja matkailualalle kestävyyttä edistäviä osaajia ja toimintamalleja”

-ELO-säätiön johtaja 
Bettina Lindfors-

Yhteistyötä ja haasteita kestävän kehityksen puolesta 

ELO-säätiö tähtää muutokseen tavassa, jolla vastuullisuudesta ja kestävyydestä viestitään. Näkijöitä, tekijöitä ja resursseja yhdistävä säätiö tavoitteena on haastaa laajan kumppaniverkostonsa mukaan. Ruoka – ja juomakulttuuria edistävä säätiö haluaa myös vastuullisuusviesteissään nostaa esiin aistinautinnot, elämykset ja yhteisöllisyyden.

Näin omaa hyvää haluavat osaajat ja kuluttajat saadaan laajasti mukaan hyvän asian taakse. Myös kilpailutoiminnassamme rohkaisemme kokkeja löytämään kestäviä ratkaisuja aistinautinnoista tinkimättä”,  Lindfors kertoo. 

Perho Liiketalousopisto pilotoi kestävän kehityksen huomioivan koulutusmallin, jonka tavoitteena on, että oppilaitoksessa koulutetut ammattilaiset osaavat käyttää metsiemme, peltojemme ja vesiemme resursseja viisaasti sekä toimia raaka-ainetta ja luontoa kunnioittavasti.

Houkuttelemme opiskelijat huomioimaan kestävän kehityksen omissa elämäntavoissaan ja työelämän päätöksenteossa. Kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta tulee luonnollinen osa opiskelijoiden ammattitaitoa, jota he haluavat ja osaavat välittää muille”, sanoo Perho Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi.

”Edelläkävijänä rakennamme uudenlaisia oppimisympäristöjä ja oppimisen malleja opiskelijoille”, lehtori Jarmo Åke sanoo.

Perho Liiketalousopiston uusin aluevaltaus on oppimisympäristö, jossa opiskelijat saavat kirjaimellisesti laittaa kädet multaan. Perho on hankkinut oman pellon. Malmin kampuksen nurkalla, Longinojan pellolla, opiskelijat pääsevät näkemään ja kokemaan, mistä ruoka tulee, ja miten se siirtyy ekologisesti ja kestävän gastronomian filosofian mukaisesti pellolta keittiöön ja asiakkaan lautaselle. Yhteinen pelto toimii ilmiöpohjaisen oppimisen ympäristönä, jonka avulla kestävä kehitys, yrittäjyys, tuotekehitys ja raaka-ainetietoisuus yhdistetään eri tutkinnon osiin työelämälähtöisesti ja osana todellista maailmaa.

Lue ELO-säätiön sitoumus täältä.
Lue Perho Liiketalousopiston sitoumus
 täältä.
Lue Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta täältä (suora linkki sitoumus2050.fi)

Tiedote 29.5.2017: 
http://www.elo-saatio.fi/kestavasta-gastronomiasta-ja-matkailusta-valtavirtaa

Lisätietoja:

ELO-säätiö
Bettina Lindfors, toimitusjohtaja
040 920 9810
bettina.lindfors@elo-saatio.fi

Perho Liiketalousopisto Oy
Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi@perho.fi

Perho Liiketaluosopisto Oy
Jarmo Åke
koulutusteknologian kehittämispäällikkö, lehtori
ruokakulttuuriviestinnän maisteri
kestävä gastronomia
040 1478 552
jarmo.ake@perho.fi

TAUSTATIETOA

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Sitoumus on suomalainen malli, jonka takana on kestävän kehityksen toimikunta. Idea on yksinkertainen – konkreettisia tekoja, mitattavia tuloksia. Yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Mukaan halutaan kaikki – yritykset, yhteisöt, yksityishenkilöt ja julkishallinto. Lue lisää täältä.

Perho Liiketalousopisto
Ravintolakoulu Perho, Helmi Liiketalousopisto ja Haaga-Perho yhdistyivät 1.1.2017 Perho Liiketalousopistoksi. Perho Liiketalousopisto on 1500 opiskelijan helsinkiläinen oppilaitos, joka tarjoaa ammatillista koulutusta ravintola-, matkailu- ja liiketalouden aloilla. Opintoihin voi yhdistää myös tavoitteellisen urheilun. Kampukset sijaitsevat Töölössä, Malmilla ja verkossa. Räätälöityä lisä- ja täydennyskoulutusta sekä valmennusta yrityksille ja yhteisöille tarjoaa Perho PRO.

ELO-säätiö
ELO-säätiö eli Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö kokoaa suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin tekijät, näkijät ja resurssit saman pöydän ääreen. Säätiö kannustaa yhteistyöhön, jolla lisätään ruokamatkailua ja ruokakulttuurimme arvostusta kotimaassa ja kansainvälisesti.

Artikkelikuvassa vasemmalta: Jarkko Ahvenainen, Vuoden Kokki 2018 Kalle Tanner, Vuoden Tarjoilija 2018 Noora Sipilä, Perho Liiketalousopiston Green City Farmer Stewen Lowdens ja Olli Takanen.