Kouluruokailuosaaminen osana suomalaista menestystä

Turkulainen Cygnaeuksen alakoulu on valittu HundrED – 100 Koulua -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on auttaa Suomea pysymään opetuksen edelläkävijänä myös tulevaisuudessa.

Kouluruokailuun panostamalla parempia oppimistuloksia
Cygnaeuksen alakoulu on tehnyt vuosia määrätietoista työtä paremman kouluruoan hyväksi. Koulu on muuttanut vanhan hiilikellarin ensin kouluruokalaksi ja sen jälkeen kouluravintolaksi. Kaikki 6. luokkalaiset osallistuvat ravintolan keittiön toimintaan. He osallistuvat ravintolan toiminnan kehittämiseen ja muun muassa ravintolan sisustus on muutettu lasten toiveiden mukaiseksi. Ravintolassa järjestetään vanhemmille aamiaistilaisuuksia ja kaupungin huippukokit on kutsuttu sinne syömään. Seurauksena koulussa syöminen on lisääntynyt ja oppimistulokset parantuneet. Myös koulun rehtori Nicke Wulff aloittaa jokaisen päivänsä ravintolan kautta. Aktiivinen ja innovatiinen koulu on saanut mm. Kouluruokadiplomin sekä toiminut Food & Fun -ruokafestivaalin kokeilukenttänä.

Kouluruokailuinnovaatiot jakoon
HundrED-hankkeessa kokeillaan lukuvuoden aikana myös uusia kouluruokaa kehittäviä ideoita ja kerätään sekä vanhat että uudet havainnot kaikkia kouluja hyödyttävään muotoon. Hankkeen ajoitus on erinomainen, sillä koulujen opetussuunnitelma uudistuu syksyllä 2016. Se antaa kouluille nykyistä enemmän vapautta ja nostaa kouluruokailun asemaa oppilashuollosta osaksi opetusta.

HundED – 100 koulua, 100 innovaatiota
100 Koulua -hankkeessa haastatellaan 100 kansainvälistä koulutusasiantuntijaa ja kerätään 100 koulua uudistavaa innovaatiota eri puolilta maailmaa. Hanke huipentuu sataan konkreettiseen kokeiluun, jotka toteutetaan suomalaisissa kouluissa lukuvuonna 2016 – 2017. Hankkeessa kertynyt oppi ja parhaat menetelmät annetaan lahjana kaikille maailman opettajille. 100 Koulua -hankkeesta syntyy verkkopalvelu, kirja, dokumenttielokuva sekä kansainvälisten seminaarien sarja. HundrED – 100 Koulua on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

 

Lisätietoja: 

Cygnaeuksen alakoulu
Rehtori Nicke Wulff
02-262 9291, nicke.wulff@turku.fi, @NickeWulff
http://info.edu.turku.fi/cygnaeus/

https://hundred.fi/fi

Lue seuraavaksi