Suomen ruokamatkailua ja ruokavientiä yhdessä edistäen

Ruokamatkailu on keskeinen matkailun kehittämiskohde maailmanlaajuisesti. Suomen ruokamatkailustrategia päivitetään vuosille 2020-2028, samalla on monia ruokaviennin edistämistoimenpiteitä käynnissä.  ELO-säätiö yhteistyöverkostoineen nostaa eri foorumeissa esille suomalaista ruoka- ja ravintola-alan huippuosaamista ja elämyksiä tavoitteena tehdä Suomesta ruokamatkailun ykkösmaa. 

Suomessa on loistavat raaka-aineet, puhtaasta luonnosta hyödynnettävissä olevat luonnontuotteet, rikas alueellinen ruokakulttuuri ja runsaasti alueellisia erikoistuotteita. Ruoan takia valitaan myös matkakohteita, ja ruoka on mukana jokaisessa Suomeen suuntautuvassa matkassa.  Ruoka kytkeytyy vahvasti paikallisiin tuottajiin, tarinoihin ja paikalliskulttuuriin sekä tuo osaltaan mielenkiintoa kohteeseen ja vahvistaa kohteen profilointia.

”Suomen vahvuudet ruokamatkailussa ovat puhtaus, paikallisuus ja luovuus”

Tutustu Suomen ruokamatkailustrategiaan , jonka päivitystyö vuosille 2020-2028 on käynnissä. Ruokamatkailun tuotesuositusten tavoitteena on kehittää laadultaan ja elämyksiltään entistä parempia ruokamatkailutuotteita. Lue lisää Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistaminen hankesivustolta. Suomen Paras ruokamatkailutuote 2019 on Saimaa Gastronomy ruokaviikonloput. Hanketta ja kilpailua koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. 

Synergioita elintarvikkeiden vienninedistämisen kanssa on paljon ja siksi matkailun ja elintarvikealan yhteistyö on tärkeää sekä aluetasolla että valtakunnallisesti. Ruokamatkailun kehittäminen on mukana hallituksen lähiruokaohjelmassa sekä eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa. Lisäksi Suomen hallitus on osoittanut Matkailu 4.0 -toimenpideohjelman puitteissa rahoitusta ruokamatkailun kehittämiseen.

Ruokamatkailu osana RuoKasvu-elintarvikeviennin kehittämishanketta 2019-2020

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) on käynnistänyt vientihankkeen, millä tavoitellaan ruokaviennin kasvua yhteistyössä ja synergiassa Food From Finland -ohjelman kanssa. Osana RuoKasvu-hankkeen  ruokamatkailun työpakettia Lomalaidun ry järjestää yhteistyössä ELO-säätiön ja  Perho Pron kanssa ruokamatkailun kehittämispäiviä maaseutumatkailuyrittäjille vuosina 2019-2020 eri puolella Suomea. Ensimmäinen pidettiin syyskuussa 2019 Puumalassa, Saimaan rannalla, teemassa suomalainen pitopöytä. Toisessa kehittämispäivässä maaliskuussa 2020 Porvoossa, pureuduttiin aamiaisen ja aamiaistuotteiden uusiin ideoihin. Kolmannessa kehittämispäivässä elokuussa 2020 Karjalassa, syvennytään suomalaisiin kestäviin kalatuotteisiin. Kehittämispäivien kouluttajina ovat Vuoden Tarjoilija 2019 Heidi Martikainen, Perho Pro:n Olli Takanen ja Lomalaidun ry:n Anne Mikkola. 

Lue Lomalaitumen blogista ruokamatkailun kehittämispäivien annista 
Seuraa myös esimerkiksi Vuoden Tarjoilija nettisivuja,  IG ja FB-sivua. 


Food From Finland -ruokavientiohjelma ja Bocuse d’Or yhteistyö

ELO-säätiö osallistu Suomen ruokaviennin edistämistoimenpiteisiin myös Food From Finland -kasvuohjelman ja Bocuse d’Or Academy Finlandin kumppaniyhteistyön kautta vuosina 2020-2021, kohdemaana Ranska. 
Lisätietoja Business Finlandin elintarvikeviennin Food From Finland – kasvuohjelman toimenpiteistä 

Lisätietoja Bocuse d’Or Academy Finland ja kilpailutoiminta

Kuva: VisitFinland

Lue seuraavaksi