Vahvistuva pohjoismainen julkisen ruokapalvelusektorin yhteistyö lisää osaamista tulevaisuuden haasteiden selättämiseen

Vahvat yhdessä – yhteisiä ja globaaleja haasteita selättämässä

ELO-säätiö kumppaneineen vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä julkisten aterioiden ympärillä. Maat ovat edelläkävijöitä maailmassa ilmaisten julkisten aterioiden tarjoilussa oppilaille. Maiden välisen yhteistyön tavoitteena on tiedonvaihto, koskien erityisesti julkisiin aterioihin liittyvää päätöksentekoa ja pedagogiikkaa, sekä julkisia hankintoja, osaamista ja tilastointia. Molemmissa maissa on kiinnostusta hankintojen laatuvaatimusten asettamiseksi, esimerkiksi liittyen antibioottien käyttöön tuotantoeläimillä, ja julkisten aterioiden terveystaloudellisiin näkökulmiin.

Uusia, rohkeita avauksia ja yhteisiä päämääriä

Kansallisen ruokakulttuurin edistäminen julkisten aterioiden avulla ja julkisen ruoan osaamisvienti on sekä Suomen että Ruotsin edun mukaista. ELO-säätiön, Martha förbundetin ja Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2018 järjestämä kouluruokailun juhlavuoden seminaari toimi pohjoismaisen yhteistyön alkuun panijana.

Vuoden 2019 keväällä  kokoontuminen Arlandassa, Ruotsin Maaseutuverkoston, Landsbygdsnätverket, ja julkisen ruoan projektin, MATtanken kokoonkutsumana keräsi yhteen 20 asiantuntijaa Suomesta ja Ruotsista keskustelemaan ja verkostoitumaan julkisiin aterioihin liittyvissä kysymyksissä.

Joulukuussa 2019 toistakymmentä julkisen ruokailun vaikuttajaa kokoontuu pääkaupunkiseudulla tutustuakseen tarkemmin Suomen toimintatapoihin sekä vaihtaakseen kuulumisia ja kokemuksia julkisesta ruoasta. ELO-säätiö koordinoi tapahtumaan yhteistyössä SLC:n, Motivan, Hanasaaren, Suomen ja Ruotsin Maaseutuverkostojen sekä MATtanken-projektin kanssa.

Kohti laajempaa yhteistyötä

Seuraavan kerran pohjoismaiset julkisenruokailun vaikuttajat kohtaavat kaksipäiväisessä tapahtumassa GastroHelsinki-messuilla 10.-11.3.2020. Kokonaisuutta koordinoi ELO-säätiön yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Motivan ja Helsingin Messukeskuksen kanssa. 

Lisätietoja

Bettina Lindfors
ELO-säätiön johtaja
puh +358 40 920 9810
bettina.lindfors@elo-saatio.fi

Eva Sundberg
MATtanken-projektin johtaja ja ruoka- ja ruokailuasiantuntija
Ruotsin maatalousvirasto Jordbruksverket
puh +46 70 620 72 60
eva.sundberg@jordbruksverket.se

Lue seuraavaksi