Suomessa on kehitetty lukuisia loistavia kouluruokailun kehittämistyökaluja

Suomessa on kehitetty runsaasti upeita kouluruokailun ja koulun ruokasvatuksen kehittämistyökaluja. Tässä esitellään muutamia:


Kouluruoka-agentti on koulun oma ruokailua kehittävä tiimi. Kouluruoka-agenttitiimiin kuuluu oppilaita, opettajia ja ruokapalveluväkeä. Tavoitteena on sujuva ideoiden vaihto ja toimivien mallien käyttöönotto.

Uudenlaisessa agenttitoiminnassa kouluruokailu nähdään kokonaisuutena, johon sisältyy itse ruuan lisäksi myös ruokailun sosiaalinen merkitys, kouluravintolan viihtyisyys, jonotus, ruokailuaika, teemaviikot ja tapahtumat kouluravintolassa sekä viestintä ruuasta koulussa ja koteihin.
Kouluruoka-agentin nettisivut


Kouluruokadiplomi®

on kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Se on itsearviointiin ja toiminnan kehittämiseen perustuva työväline. Diplomi edistää koululaisten ruokakasvatukseen liittyvää moniammatillista yhteistyötä koulun, ruokapalveluntuottajan ja kodin välillä.

Diplomin tavoitteena on kohottaa kouluruokailun arvostusta ja nostaa se näkyväksi osaksi koko koulun yhteistä toimintaa.  Kouluruokadiplomi innostaa oppilaiden osallistamiseen, auttaa näkemään onnistumiset ja kehittämistä edellyttävät asiat sekä rohkaisee oman kouluyhteisön toimintaan sopivien käytäntöjen toteuttamiseen. Kouluruokadiplomi-sivustolla oleva kattava tausta-aineisto  antaa myös vinkkejä ja tukea kouluruokailun kehittämiseen.

Kouluruokadiplomia  voivat hakea kaikki Suomessa perusopetusta antavat  julkiset ja yksityiset oppilaitokset, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Diplomin suorittavat yhteistyössä koulun rehtori, kasvatushenkilöstön, ruokapalvelun, koululaisen ja huoltajien edustus. Diplomi on koulukohtainen ja jatkuvana itsearvioinnin ja toiminnan kehittämisen työvälinenä se on voimassa kolme vuotta suorittamisesta.

Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.
Kouluruokadiplomin nettisivut 


Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus sisältää ohjeistukset kouluruokailun järjestämisestä, yhteistyöstä koulun sisällä ja kotien kanssa sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Kouluaterioiden ja välipalojen tarjoamisesta ja niiden ravitsemuslaadusta annetaan ruokalista-, ruoka- ja ravintoainekohtaiset suositukset. Suositus korostaa kiireetöntä yhdessä syömistä ja ruokailun kasvatuksellista ohjaamista. Keskeistä on oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, terveyttä ja kestävää kehitystä edistävien lounaiden ja välipalojen tarjoaminen sekä koko ruokailuympäristön huomioiminen ja tapakulttuurin edistäminen. Tavoitteena on oppilaiden ruokaosaamisen karttuminen ja ruokatajun kehittyminen.

Suositus on suunnattu opetuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, kouluille, koulujen ruokapalveluista ja oppilashuollosta vastaaville sekä vanhemmille ja huoltajille, kuten myös koululaisille itselleen.

Syödään ja opitaan yhdessä -julkaisu 
Syödään ja opitaan yhdessä -video


Kouluruokakilpailu järjestetään joka toinen vuosi Gastro Helsinki -messujen yhteydessä Helsingissä. Kilpailun tarkoituksena on nostaa kouluruuan ammattilaisten kunnioitusta sekä suomalaisissa kodeissa että suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen kautta kouluruuan parissa työskentelevät ihmiset kohtaavat toisiaan, löytävät uusia reseptejä sekä uusia keskusteluja työtään inspiroimaan.

Valtakunnallisen kouluruokakilpailun järjestää Continental Foods Finland yhteistyössä Arlan, Atria Food Servicen ja ELO-säätiön kanssa.
Kouluruokakilpailun nettisivut


Kouluruokapäivä on koko koulun yhteinen teemapäivä, jossa päivitetään  kouluruokailu- käsitykset tälle vuosituhannelle yhdessä tekemällä, ideoimalla ja oivaltamalla. Teemapäivässa voi eri toimintapisteiden kautta tutustua kouluruokailun historiaan, tarinoihin, kehitykseen ja tekijöihin,  tarjota mahdollisuuksia vaikuttaa ja löytää juuri omalle koululle sopivia ratkaisuja hauskalla ja oivaltavalla tavalla. Työkalupakista löytyy materiaaleja, ohjeita ja ideoita oman päivän järjestämiseen.

Ensimmäinen #Kouluruokapäivä järjestettiin Helsingin Teurastamolla 11.11.2014 yhdessä ELO-säätiön Helsingin kaupungin opetusviraston, Palmian, Ruokatiedon, Tukkutorin sekä Flavour Studion kanssa. Kouluruokailun juhlavuoden päivitys ja kehitys tehtiin yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Kouluruokapäivän Facebook-sivu
Kouluruokapäivän nettisivut


Kouluruoka-sovellus tuo puhelimeesi Palmian kaikkien koulujen sekä päiväkotien ruokalistat, yhteystiedot ja uutiset. Kouluruoka-sovelluksen avulla löydät ruokalistat sekä ruokalaijen ravintoarvot ja ainesosat.  Lisäksi voit osallistua äänestyksiin, lukea uutisia ja antaa palautetta.

Palmia Kouluruoka -sovelluksen voit ladata älypuhelimeesi AppStore- ja Google Play -sovelluskaupoista. Sovellus on ilmainen. Lue lisää täältä! 


Maistuva koulu on toimintamalli alakoulujen ruokakasvatukseen.  Ruokakasvatus toteutuu koko koulun yhteistyöllä – eri oppiaineissa, kouluruokailussa ja koulun muussa toiminnassa. Maistuva koulu -toiminta tukee opetussuunnitelman ja kouluruokailusuosituksen tavoitteita.

Maistuva koulu -hanketta toteuttavat Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry ja Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemustieteen yksikkö. Rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta 2018–2020.
Maistuvan koulun nettisivut 


Nuorten monipuolisten ruokatottumusten tukeminen merkitsee ravitsemustiedon ja ruoanvalmistustaitojen vahvistamisen ohella ruokaan liittyvien omakohtaisten kokemusten pohtimista sekä innostamista omien tietojen ja taitojen kehittämiseen. Ruokataju on uusi käsite, joka voi auttaa tiedostamaan ruokavalintojen moninaisuutta ja monimutkaisuutta. Ruokataju korostaa, että ei ole vain yhtä ainoaa tapaa syödä kestävää hyvinvointia edistävästi.

Ruokataju on omakohtaista ymmärrystä ruokavalinnoista. Sen kehittäminen kasvattaa oppilaita kanssaihmisistä huolta pitäviksi lähimmäisiksi ja kannustaa heitä perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Ruokataju & eri oppiaineet -esite
Ruokataju & eri ikäkaudet -juliste
Ruokataju & ruokakasvatuksen vuosikello -juliste
Ruokataju & arkirytmi -juliste


RuokaTutka kannustaa lapsia ja nuoria tutkimaan ruuan maailmaa. Ruokatutkan myötä lapset ja nuoret pääsevät maistelemaan uusia makuja, tubettamaan omia kokemuksiaan ruuasta ja terveellisestä ruokavaliosta sekä miettimään ruuan alkuperää verkkopelien kautta. Opettajille ja vanhemmille kampanja antaa ruokaoppaan roolin ja tarjoaa innostavia keinoja ja materiaaleja ruokakasvatuksen tueksi.

Hanketta rahoittaa Maaseutuvirasto ja toteuttaa yhteistyössä viestintätoimisto Cocomms Oy, Evermade Oy, Ruokakulttuurikeskus Ruukku ry, Itä-Suomen yliopisto UEF sekä Ammattikeittiöosaajat Amko ry.
RuokaTutkan nettisivut 
RuokaTutkaTube
RuokaTutkan Facebook-sivut


 

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, joka koostuu oppimateriaalista, osaamiskilpailu Ruokavisasta sekä tapahtumista. Ruokavisa tutustuttaa nuoret ruokaketjuun pellolta pöytään sekä ruuan vastuullisuuden ulottuvuuksiin, joita ovat ympäristö, eläinten hyvinvointi, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Ruokavisan ovat tuottaneet Ruokatieto, MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Sen kehittämistä ovat rahoittaneet Maa- ja metsätalousministeriö ja RAY.

Ruokavisan nettisivut
Ruokavisa Facebook-sivu

Lue seuraavaksi