Visio 2030 – Kouluruokapäivässä visioidaan yhdessä kouluruokailun tulevaisuutta

Miltä tulevaisuuden kouluruoka voisi näyttää? Mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät asiat kouluruokailun onnistumisen kannalta? Mihin haluaisit itse vaikuttaa?

Visio 2030 on helppo ja hauska tapa saada kaikkien ideat näkyviksi ja ääni kuuluville. Tulevaisuuteen kurkistaminen muodostaa yhteisen kuvan siitä, mihin suuntaan halutaan mennä – mikä meidän koulun lapsille, aikuisille ja vanhemmille on tärkeää.

Tulevaisuuden vision avulla voidaan innostaa ihmisiä löytämään juuri omalle koululle sopivia ratkaisuja. Keittiön väelle, vanhemmille, opettajille, oppilaille ja koulun muulle henkilökunnalle nämä voivat olla hyvinkin eri asioita. On tärkeää, että kaikki tuntevat olevansa tarpeellinen osa ratkaisua ja visiota. Kouluruokailun onnistumisen salaisuus on usein yhteistyön ja arvostuksen lisääminen. Se onnistuu parhaiten aloittamalla ajatusten vaihto ja keskustelu yhdessä. 

Toimintapisteen tarkoitus on

 • innostaa ihmiset miettimään kouluruokaa, siihen liittyviä mielikuvia ja mahdollisuuksia
 • saada eri ryhmien ääni kuuluville
 • tehdä näkyväksi monenlaisia mahdollisuuksia ja visioita, oivaltaa uutta
 • innostaa miettimään oman koulun ruokavisiota ja ratkaisuja
Menu 2030 – Mitä haluaisit löytyvän tulevaisuuden kouluruokalautaselta? Kuvaaja: Jussi Ulkuniemi @#Kouluruokapäivä @Helsinki

Teemat voivat olla esim.

 • MENU 2030 – Mitä ruokalajeja haluaisit ruokalistalle vuonna 2030?
 • VISIO 2030 – tulevaisuuden kouluruokailu – Miltä näyttää tulevaisuuden kouluruokailu?

Printtaa ohjeet (PDF) tästä: Kouluruokapäivä – Visio 2030

Ohjeet Kouluruokapäivän järjestäjälle

1. Ennen Kouluruokapäivän alkamista

 • Tyhjennä sopiva käytävä tai aula.
 • Teippaa seinille suuria papereita. Tähän kannattaa hyödyntää esim. kuvaamataidonopettajaa, joka tietää, mistä voisi saada esim. jättirullan valkoista paperia.
 • Jos seinään ei voi teipata paperia, ideointia voi toteuttaa esim. narun ja viirien avulla.
  Kiinnitä pitkä naru sopivaan paikkaan. Jokainen osallistuja voi kirjoittaa ideansa omaan viiriin tai paperinpalalle ja kiinnittää sen narulle teipin, pyykkipoikien tai klemmarien avulla.
 • Kiinnitä toimintapisteen viereen kyltti, jossa kerrotaan lyhyesti mistä on kyse, esim. ”MENU 2030 – mitä ruokalajeja haluaisit nähdä tulevaisuuden kouluruokailussa. Kirjoita, piirrä, askartele vapaasti oma visiosi!”
 • Laita välineet esille (sakset, teipit, klemmarit, pyykkipojat, liimat, paperit, lehdet yms).
 • Joitain ehdotuksia tai ideoita kannattaa piirtää tai kirjoittaa valmiiksi, jotta osallistujat uskaltavat lähteä visioimaan.
Visio 2030 – Kouluruokapäivässä voidaan muodostaa kaikkien yhteinen kuva siitä, miltä tulevaisuuden kouluruokailu voisi näyttää. Kuvaaja: Jussi Ulkuniemi @#Kouluruokapäivä @Helsinki

2. Kouluruokapäivän aikana

Tarkoituksena on ennen kaikkea aloittaa keskustelu eri ihmisten välillä, antaa mahdollisuus saada oma visio näkyviin sekä inspiroitua ja oivaltaa jotain uutta muiden ajatuksista. Kannattaa dokumentoida prosessia tai valmiita visioita valokuvaamalla. Joku oppilasryhmä voi esimerkiksi tehdä haastatteluja osallistujien näkemyksistä. Näitä materiaaleja voi käyttää esim. vanhempainilloissa, koulun oman ruokaraati- tai ruoka-agenttitoiminnan tukena tai koulun omassa viestinnässä.

Esimerkkipisteet:

 • Menu 2030
  Ohjatkaa osallistujia miettimään ruokalajeja, joita he toivoisivat vuoden 2030 ruokalistalle. Mielikuvitusta saa käyttää! Ohjaa osallistujia kirjoittamaan/piirtämään/askartelemaan ruokalaji viiriin ja kiinnittämään viiri naruun. Villit ideat herättävät yleensä hyvää keskustelua ja synnyttävät muissa oivalluksia.
 • Tulevaisuuden kouluruoka
  Ohjatkaa osallistujia askartelemaan, piirtämään, kirjoittamaan omia visioita siitä, mitä tulevaisuuden kouluruokailu voisi olla. Ideat voivat koskea ruokailutilaa, kattausta, ympäristöä, ruokaa, ruokalajeja, teemapäiviä, pöytämalleja yms.

 3. Kouluruokapäivän jälkeen

 • Kerätään syntyneet materiaalit talteen.
 • Roskat roskiin ja välineet paikoilleen.
 • Kiittäkää Kouluruokapäivään osallistuneita ja tietenkin myös omaa tiimiänne. Hyvä te!

Printtaa ohjeet (PDF) tästä: Kouluruokapäivä – Visio 2030

Kurkkaa täältä myös muut Kouluruokapäivä-materiaalit ja ohjeet tapahtuman järjestämiseen ja viestintään:

 

TAUSTAA

Ensimmäinen #Kouluruokapäivä järjestettiin Helsingin Teurastamolla 11.11.2014. yhdessä Helsingin kaupungin opetusviraston, Palmian, Ruokatiedon, Tukkutorin sekä Flavour Studion kanssa. Lähtökohtana toimi ajatus kaikkien osapuolien – oppilaiden, opettajien, vanhempien, keittiön väen ja virkamiesten osallistamisesta, tasavertaisuudesta ja yhdessä tekemisestä. Vuonna 2018 kouluruokailun Juhlavuoden kunniaksi aineistoa on päivitetty ja kehitetty ELO-säätiön koordinoimana yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Lue seuraavaksi