Kestävästä gastronomiasta ja matkailusta valtavirtaa

 

Vuonna 2017 nostettiin Kestävän kehityksen viikkona kestävän gastronomian näkyväksi, kun ELO-säätiö ja Perho Liiketalousopisto julkaisivat omat kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa. Sitoumuksilla on yhteinen tavoite ja otsikko ”Tarjoamme uusia oivalluksia kestävästä gastronomiasta koulutuksen ja  viestinnän keinoin”.

ELO – säätiö sitoutuu tuomaan kestävän gastronomian kiinteäksi osaksi ruokakulttuuriamme. Elämyksellisen viestinnän ja monipuolisen yhteistyön keinoin sitoudutaan vahvistamaan ammattilaisten ymmärrystä vastuullisuudesta. Perho Liiketalousopisto puolestaan sitoutuu kouluttamaan vastuullisia tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat valmistuessaan kestävän kehityksen gastronomian ja matkailun lähettiläitä. Sitoumuksen laatijat ovat tehneet konkreettiset toimenpidesuunnitelmat, joiden toteutukseen he haastavat alan toimijat laajasti mukaan.

Yhteistyötä ja haasteita kestävän kehityksen puolesta 

Kestävä gastronomia on yksi Perhon oppiaine.  Aihe näkyy myös muutaman muun alan koulun oppiaineena sekä aihealueena ammattilaisten villiruokakoulutuksessa. Kestävä gastronomia ei vielä ole laajemmin mukana maamme kokkikoulutuksessa. 
”Yhteinen tavoitteemme on tehdä kestävästä gastronomiasta ja matkailusta valtavirtaa sekä tuottaa ruoka- ja matkailualalle kestävyyttä edistäviä osaajia ja toimintamalleja”, kertoo ELO-säätiön silloinen johtaja 
Seija Kurunmäki.
Bettina Lindfors
 aloitti ELO-säätiön uutena johtajana maaliskuussa 2018 ja tavoitteena on täten konkretisoida sovitut toimenpiteet esim. kilpailutoiminnassa ja sen kehittämisessä sekä viestinnässä.

Perho Liiketalousopisto pilotoi kestävän kehityksen huomioivan koulutusmallin, jonka tavoitteena on, että oppilaitoksessa koulutetut ammattilaiset osaavat käyttää metsiemme, peltojemme ja vesiemme resursseja viisaasti sekä toimia raaka-ainetta ja luontoa kunnioittavasti.
Houkuttelemme opiskelijat huomioimaan kestävän kehityksen omissa elämäntavoissaan ja työelämän päätöksenteossa. Kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta tulee luonnollinen osa opiskelijoiden ammattitaitoa, jota he haluavat ja osaavat välittää muille”, sanoo Perho Liiketalousopiston rehtori 
Juha Ojajärvi.

”Edelläkävijänä rakennamme uudenlaisia oppimisympäristöjä ja oppimisen malleja opiskelijoille”, lehtori Jarmo Åke sanoo ja lupaa, että oppilaitos haastaa syksyn aikana 15 eriasteista oppilaitosta mukaan toteuttamaan kestävää gastronomiaa ja matkailua.

ELO-säätiö tähtää muutokseen tavassa, jolla vastuullisuudesta ja kestävyydestä viestitään. Näkijöitä, tekijöitä ja resursseja yhdistävä säätiö tavoitteena on haastaa laajan kumppaniverkostonsa mukaan. Ruoka – ja juomakulttuuria edistävä säätiö haluaa myös vastuullisuusviesteissään nostaa esiin aistinautinnot, elämykset ja yhteisöllisyyden.

Näin omaa hyvää haluavat osaajat ja kuluttajat saadaan laajasti mukaan hyvän asian taakse. Myös kilpailutoiminnassamme rohkaisemme kokkeja löytämään kestäviä ratkaisuja aistinautinnoista tinkimättä”,  Kurunmäki kertoo. 

Perho Liiketalousopiston uusin aluevaltaus on oppimisympäristö, jossa opiskelijat saavat kirjaimellisesti laittaa kädet multaan. Perho on hankkinut oman pellon. Malmin kampuksen nurkalla, Longinojan pellolla, opiskelijat pääsevät näkemään ja kokemaan, mistä ruoka tulee, ja miten se siirtyy ekologisesti ja kestävän gastronomian filosofian mukaisesti pellolta keittiöön ja asiakkaan lautaselle. Yhteinen pelto toimii ilmiöpohjaisen oppimisen ympäristönä, jonka avulla kestävä kehitys, yrittäjyys, tuotekehitys ja raaka-ainetietoisuus yhdistetään eri tutkinnonosiin työelämälähtöisesti ja osana todellista maailmaa.

Lue ELO-säätiön sitoumus täältä.
Lue Perho Liiketalousopiston sitoumus
 täältä.
Lue Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta täältä (suora linkki sitoumus2050.fi)

Tiedote 29.5.2017

http://www.elo-saatio.fi/kestavasta-gastronomiasta-ja-matkailusta-valtavirtaa

Lue 21.9 järjestettävästä Kestävän gastronomian huippuseminaarista täältä.

Lue seuraavaksi