ELO-stiftelsen

ELO-stiftelsens bakgrund och verksamhet

ELO-stiftelsen, d.v.s. stiftelsen för befrämjandet av finländsk matkultur, samlar den finländska matkulturens aktörer, visionärer och resurser kring ett och samma bord.

Vi arbetar för att uppnå ett så brett samarbete som möjligt i syfte att öka uppskattningen av vår finländska matkultur i hemlandet och vårt mål är även för att göra den internationellt intressant.

Vi uppmuntrar finländarna att äta tillsammans under Finlands jubileumsår “Finland 100” år 2017 – vårt mål är dock att dessa gemensamma måltider skall öka år för år. Vi jobbar för att öka finländarnas kunnande om vår egen vildmat och vi sammanför landets skolmatsexperter i syfte att sprida informationen om vår unika skolmat såväl nationellt som internationellt.

Vi lyfter fram den finländska yrkeskunskapen inom restaurangbranschen genom att årligen arrangera kock- och servitörtävlingar och vi ansvarar även för Finlands representation i kockarnas världsmästerskap, Bocuse d’Or.

Historia

Året skrevs 2009 när ett antal privata, framstående aktörer inom matkulturen ville intensifiera samarbetet till förmån för vår finländska matkultur; de grundade ELO-stiftelsen, tillsköt baskapitalet och drog upp riktlinjerna för stiftelsens stadgar. Stiftelsens ursprungliga namn Gastronomie Finlande ändrades till ELO-stiftelsen år 2011.

ELO-stiftelsen leds av en styrelse och en direktör, som även fungerar som ombudsman för stiftelsen. Stiftelsen stöds även av en delegation som utses av styrelsen. Stiftelsens verksamhet finansieras genom omfattande partnerskaper för de tävlingar och projekt som stiftelsen är engagerad i samt aktiv penninginsamling.

Stiftelsens samarbetsformer är mångsidiga – redan det i sig ökar intresset för vår matkultur. De viktigaste verksamhetsformerna har ända sedan stiftelsens start varit ansvaret för Finlands deltagande i kockarnas världsmästerskap Bocuse d´Or samt de nationella tävlingarna Årets Kock och Årets Servitör.

Från och med år 2013 har stiftelsen även arbetat för att främja den finländska skolmaten samt för att öka förståelsen för vår egen vildmat. Från och med år 2015 har ELO-stiftelsen även arbetat för att skapa ett nationellt fenomen av målsättningen att få finländarna att allt oftare äta tillsammans, “Vi äter tillsammans”-projektet. För att stöda projektet grundades i september 2015 en separat “Vi äter tillsammans”-fond.

Vi äter tillsammans när Finland fyller 100 år!

Stiftelsen delar årligen ut ett eller flera Lentävä Lautanen-pris (övers. Det Flygande Fatet) till framstående finländska matkulturaktörer.

Stiftelsen kan även dela ut stöd och stipendier för studier i gastronomi i Finland eller utomlands samt till personer, institutioner, skolor och organisationer som bedriver forskning inom det gastronomiska fältet antingen självständigt eller i samarbete med andra stiftelser och aktörer.

Läs mera om ELO-stiftelsens styrelse

Artikelns bild ur Sami Tallbergs bok “Villiä ja valloittavaa”. Boken finns även utgiven på engelska med titeln “Wild, Weird and Wonderful”. © Liisa Valonen.

ELO-stiftelsen samlar den finländska matkulturens aktörer, visionärer och resurser kring ett och samma bord

Vår vision: att göra den finländska matkulturen internationellt intressant.

Vår mission: att frångå splittring och förflytta oss till en era av entusiastiskt samarbete.

Vår strategis hörnstenar:

  • att öka resurserna och styra dem till rätta syften
  • att inspirera till modigt och ambitiöst tänkande
  • att samla fältet till en enad front
  • fördomsfritt agerande på alla plan

I bilden Årets Servitör 2018 Noora Sipilä, Årets Kock 2018 Kalle Tanner, Finlands Bocuse d’Or representant Ismo Sipeläinen och assistent Johan Kurkela. / Bild Oscar Granqvist.

Lue seuraavaksi