Yhteistyön voimalla saamme suomalainen ruokakulttuurin juuret näkyviksi. Kolmentoista museon luoma suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin historiaa kuvaava Suomi syö ja juo –hanke saa kodin ELO-säätiön vetämässä,  juhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa Syödään yhdessä –hankkeessa. Ansiokkaan ruokakulttuurityön jatkumisen, kansallisruokahankkeen  ja ruotsinkielisen materiaalin tuottamisen mahdollistaa Svenska Kulturfonden i Björneborg –rahaston ja Suomen Kulttuurirahaston ELO-säätiölle myöntämät apurahat vuosille 2016-2017.

Svenska Kulturfonden i Björneborg on myöntänyt ELO-säätiölle 60 000 euron apurahan vuosille 2016 ja 2017. Tämä ja aiemmin Suomen Kulttuurirahastolta saatu rahoitus mahdollistavat Suomi syö ja juo –hankkeessa tehdyn ruoka- ja juomakulttuurityön jatkumisen ja sosiaalisen median kanavien edelleen kehittämisen 2016-2017. Suomi syö ja juo –kanava tulee luomaan historiaan pohjaavia ruokatarinoita juhlavuodelle 2017. Heti kesäkuussa nostetaan esiin kansalliset ruoka-aarteemme.

100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomelle valitaan kansallisruoka.

Satakunnan Museon ylläpitämässä Suomi syö ja juo -ohjelmassa vuodesta 2014 alkaen projektikoordinaattorina työskennellyt FM Susanna Haavisto jatkaa ELO-säätiön Syödään yhdessä -tiimissä projektikoordinaattorina ja tiedottajana. ELO – Suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin edistämissäätiö  kokoaa suomalaiset ruoka-, juoma- ja kattausalan toimijat luomaan Syödään yhdessä -ilmiötä. Syödään yhdessä -ilmiö on osa Suomi100-ohjelmaa.

–  Luomme keinoja ja teemme tekoja, jotka lisäävät ihmisten ymmärrystä omasta ruoastamme sekä intoa ja mahdollisuuksia syödä yhdessä, kertoo Seija Kurunmäki.

Yhteistyö Satakunnan Museon kanssa jatkuu ja Satakuntaa tullaan käyttämään paikallisen ruokakulttuurin näkymisen pilottina. Yhteistyössä luodaan uudenlaisia konsepteja satakuntalaisen ruoka- ja juomakulttuurin esittelemiseksi.

– Meillä on paljon hyödynnettävää  ruoka- ja juomakulttuurin paikallisista erityispiirteistä.

Juhlavuonna suomalaiset pääsevät kertomaan ja kuulemaan monenlaisia ruokakulttuuritarinoita ja lisäämään ymmärrystään omasta ruokakulttuuristamme.

Lisätietoja

www.elo-saatio.fi
www.syodaanyhdessa.fi
www.suomisyojajuo.fi

Seija Kurunmäki
johtaja
ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö
+358 400 460894
seija.kurunmaki@elo-saatio.fi
@SeijaKurunmaki

Susanna Haavisto
projektikoordinaattori, tiedottaja
ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö-
+358405060185
susanna.haavisto@elo-saatio.fi
suomisyojajuo@gmail.com
@Suomisyojajuo