Suomi syö ja juo -kanava 100-vuotiaan Suomen tarinankertojaksi

Suomi syö ja juo -kanava valjastetaan 100-vuotiaan Suomen tarinankertojaksi. ELO-säätiö haluaa hyödyntää vuosien 2013-2015 aikana kerättyä materiaalia ja kehittää Suomi syö ja juo-kanavien tarinat osaksi Suomi 100-juhlavuoden Syödään yhdessä -ilmiötä. Samalla halutaan varmistaa kiitellyn Suomi syö ja juo -kanavan ympärille luotujen verkostojen jatkuminen.  ELO-säätiön ja Hotelli- ja ravintolamuseon yhteistyö sekä Suomen Kulttuurirahastolta saatu 12 000€:n apuraha luovat pesämunan sille, että maaliskuussa 2016 päättymisuhan alla ollut palvelu jatkuu. ELO-säätiö kerää nyt tarvittavan lisärahoituksen, jolla varmistetaan, että Suomi syö ja juo ja osaa kertoa ruokakulttuuristaan tarinoita, jotka toimivat pohjana myös tulevaisuuden innovaatioille.

Kanava aloitti jo vuonna 2013 suomalaisen ruokakulttuurin kuvien ja tarinoiden keräämisellä 11 museon voimin, kiteytti ne kiinnostavaan muotoon ja levitti kaikkiin some-kanaviin. Hankkeen verkkosivut toimivat osoitteessa www.suomisyojajuo.fi. Hanketta on rahoittanut maaliskuuhun 2016 asti Museovirasto, ja sen toteuttajana on toiminut museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n ns. Arki-pooli. Tämä rahoitus loppuu ja Arki-pooli siirtyy uusiin aihealueisiin.

Suomi syö ja juo –hanke kertoo tarinoita ja yhdistää toimijoita

Suomi syö ja juo –kanavan aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on synnyttänyt monenlaista yhteistyötä erilaisten kulttuurialojen sekä ravitsemusalan toimijoiden (museoiden lisäksi esim. ruokabloggaajat, tutkijat, järjestöt, yritykset) kanssa. Erityisesti some-keskustelun myötä Suomi syö ja juo -hankkeen ympärille on syntynyt uudenlainen, nykyhetkessä vahvasti kiinni oleva suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin ja -perinteiden vuorovaikutteinen verkosto, jossa ovat mukana niin kansalaiset ja monenlaiset erilaiset yhteisöt ja yritykset. Uusimpana yhteistyömuotona on Suomi syö ja juo-tutkijan ja Satokausikalenterin yhdessä julkaisema kirja, Satokauden ruokaa, jossa innostavasti yhdistyvät tieto- ja keittokirjan hyvät puolet.

Innostavasti oikeaa tietoa ja yhdessäsyömistä 2017

Suomen juhlavuonna 2017 ruoka on keskeisessä osassa. Syödään yhdessä –hanke kerää ruokatoimijoita saman pöydän ääreen. Valmiista Suomi syö ja juo -hankkeen palveluista ja viestintäkanavista luodaan juhlavuodelle palvelu, joka antaa jokaiselle eväitä kertoa ruoka- ja juomakulttuurimme erityispiirteet.  Suomi syö ja juo- ja Syödään yhdessä –hankkeiden yhteistyö luo laajan kotimaisten ruoka-alan yritysten ja toimijoiden sekä opetusalan, museoiden ja kulttuuriperintöalan ammattilaisten verkoston, jolla on mahdollisuudet tuoda esiin suomalaisen ruuan ja juoman historiaa sekä nykypäivää monipuolisesti ja kiinnostavasti. Se luo myös tulevaisuutta ja tarinoita ruokamatkailumme tueksi. Uusina toimintamuotona Suomi syö ja juo –kanaviin on suunnitteilla ruotsinkielisen materiaalin lisääminen ja kansallisten ruoka-aarteiden esittely. Tavoitteena on pitää kanava  nuorisoa kiinnostavana ja opetuskäyttöönkin sopivana.

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, että juhlavuoden innostamana syntyy yhteistyötä, joka antaa ruokakulttuurillemme entistä näkyvämmän paikan kulttuurin kentällä. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että suomalaisten ymmärrys ruokakulttuuristamme ja juuristamme lisääntyy ”, sanoo ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.

Kulttuurirahastolta saatu apuraha luo pesämunan Suomi syö ja juo -palvelulle. Nyt palvelulle haetaan lisärahoitusta.  ELO-säätiö haastaa nyt Suomi syö ja juo –palvelun rahoittajiksi ne tahot, jotka haluavat vahvistaa suomalaisten ruoka- ja juomakulttuuriin ymmärrystä, yhdessäsyömistä ja ruokamatkailua sekä niistä kumpuavien tarinoiden kertomista tämän päivän ihmisiä kiinnostavasti. Tavoitteena on saada kasaan 100 000€ lisärahoitus vuosille 2016-2017.

Lisätietoja

www.suomisyojajuo.fi
www.syodaanyhdessa.fi

Seija Kurunmäki, johtaja
ELO-säätiö
0400-460894, seija.kurunmaki@elo-saatio.fi

Anu Kehusmaa, Museonjohtaja
Hotelli- ja ravintolamuseo
041 437 7566, anu.kehusmaa@hotellijaravintolamuseo.fi

Susanna Haavisto, projektitutkija
Suomi syö ja juo -hanke
044 701 8512
suomisyojajuo@gmail.com

Lue Suomen Kulttuurirahaston tiedote 27.2.2016

Lue seuraavaksi